0400-621 395 info@karjaluoto.fi

Kunnossapitourakointi

Teiden- ja katujen ympärivuotinen kunnossapitourakointi

Talvihoitotyöt:
Lumenpoisto, liukkaudentorjunta, polanteenpoisto, lumen lähisiirto- ja kuljetus, sekä hiekoitushiekan poisto.

Kesähoito:
Puhtaanapitotyöt, viheralueiden hoito, puistometsien harvennukset, sorapintaisten väylien hoito, kuivatusjärjestelmien hoito, liikennemerkkien kunnossapito.